Wij leveren diensten aan zowel ZZP’ers, (MKB) ondernemers als particulieren!
U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten.
Boekhouding

Voor de boekhouding van onze klanten werken we met de online software van Yuki. Yuki is een platform waarin wij met onze klanten samenwerken. Boekhoudsoftware voor ondernemers was 25 jaar hetzelfde. Met Yuki is daar nu verandering in gekomen. Het enige wat je met boekhouden van Yuki nodig hebt is een scanner, een mobiele telefoon, e-mail, Google Drive of Dropbox. Daarmee lever je dagelijks de administratie aan.


De Yuki software herkent en verwerkt de aangeleverde documenten automatisch en binnen 24 uur. Indien geautomatiseerde herkenning niet mogelijk is, wordt het document aan een medewerker van Fun in Finance aangeboden en geboekt. Zo is je boekhouding altijd up-to-date

Wanneer je personeel gaat aannemen dan zul je een salarisadministratie moeten voeren. Je moet als werkgever elke maand loonaangifte doen en het juiste bedrag aan loonheffingen aan de belastingdienst afdragen. Het voeren van een salarisadministratie is specialistisch werk en hier is ook specifieke salarissoftware voor nodig, het is raadzaam dit uit te besteden.


Naast het verwerken van de salarisstroken kunnen wij u ook assisteren bij het bijvoorbeeld opstellen van arbeidscontracten en adviseren in andere personeelszaken.

Financiële rapportages (periodieke rapportages/ jaarrekening)

Financiële rapportages bieden u overzichten van de financiële situatie van uw onderneming. Deze overzichten kunnen op ieder gewenst moment gegenereerd worden (bijvoorbeeld als de bank er naar vraagt). In overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving stellen wij de rapportages samen.
Elke ondernemer krijgt te maken met belasting. U kunt ervoor kiezen een deel of alle belastingaangiften door ons te laten uitvoeren:


 • Aangifte omzetbelasting (BTW)
  Dagelijks speelt de omzetbelasting een rol op in- en verkoop facturen. Het is dan ook belangrijk dat dit goed geadministreerd wordt.
  U kunt er voor kiezen dit door ons te laten doen.
  Wij stellen u periodiek op de hoogte van:
  – eventuele teruggave omzetbelasting;
  – eventuele betaling omzetbelasting.

 • Aangifte inkomstenbelasting
  Aangifte inkomstbelasting krijgt elke ondernemer (en particulier) mee te maken.
  Het gaat hier onder andere over belasting over uw inkomen uit werk en/of onderneming en/of hypotheek rente aftrek van uw eigen woning. De aangifte dient jaarlijks, indien er geen gebruik gemaakt wordt van de uitstelregeling, voor 1 mei van het opvolgende jaar te worden ingediend. Wij assisteren u graag bij het tijdig en correct invullen van de aangifte. Tevens kunnen we u helpen bij het indienen van allerlei toeslag verzoeken en voorlopige aanslagen/ teruggaven van de inkomstenbelasting.

 • Aangifte loonbelasting
  Indien u personeel in dienst heeft, dan krijgt u te maken met aangiften loonbelasting.
  Wij kunnen er voor zorgen dat:
  – de aangiften maandelijks ingediend worden;
  – de loonjournaalposten worden verwerkt;
  – de salarissen worden verwerkt en u de daaruit voortkomende loonstroken digitaal krijgt toegezonden.

 • Aangifte vennootschapsbelasting
  Mocht u gekozen hebben voor een Besloten Vennootschap (B.V.), dan krijgt uw onderneming te maken met vennootschapsbelasting.
  Het resultaat van de onderneming wordt in dit geval niet meegenomen in de aangifte inkomsten belasting, maar in de aangifte vennootschapsbelasting. (let op, u zult als particulier met een besloten vennootschap ook altijd inkomstenbelasting moeten doen!)

 • Aangifte dividendbelasting
 • Ontvangt u dividend? De vennootschap waarvan u het dividend ontvangt, dit kan uw eigen besloten vennootschap zijn, moet over de uitkering dividendbelasting inhouden en aangifte doen. Wij kunnen u hierbij assisteren en de aangifte tijdig en correct voor u indienen.


 • Aangifte erfbelasting
  Bent u erfgenaam? Dan moet u misschien erfbelasting betalen. Als de belastingdienst verwacht dat u erfbelasting moet betalen, ontvangt u of een van de andere erfgenamen een aangiftebrief. Daarin staat hoe u aangifte moet doen en wanneer de aangifte bij de belastingdienst binnen moet zijn. Wij kunnen u hierbij assisteren en de aangifte tijdig en correct voor u en uw eventuele mede erfgenamen indienen.

 • Aangifte schenkbelasting
  Doet u, of ontvangt u een schenking? Dan bestaat de mogelijkheid dat u aangifte schenkbelasting moet doen. Wij kunnen u hierbij assisteren en de aangifte tijdig en correct voor u indienen.
Heeft u vragen? U kunt dan altijd bij ons langskomen. Fun in Finance zal uw vragen beantwoorden en eventueel aanvullen met relevante informatie. We drinken graag een kopje koffie of thee met u terwijl de financiële vooruitzichten van uw onderneming worden besproken. Heeft u geen tijd om langs te komen? Ook telefonisch, per email of via Skype staan we u graag bij!
Een accountantsverklaring is duur en in de meeste gevallen niet noodzakelijk!

Voor meeste MKB ondernemingen is een accountantsverklaring geen wettelijk vereiste. De onderneming is “klein” als 2 van de drie volgende kenmerken van toepassing zijn: balanstelling lager dan 4,4 miljoen, omzet minder dan 8,8 miljoen en minder dan 50 werknemers. Indien een accountantsverklaring vanwege andere redenen noodzakelijk is, dan kunnen we deze, met behulp van een van onze partners, verzorgen. Deze kosten worden als meerwerk aan u doorberekend.
Wij zijn voor korte of lange termijn projecten inzetbaar binnen uw bedrijf. U kunt hierbij denken aan tijdelijke ondersteuning in drukke perioden, maar ook ter vervanging van uw zieke medewerker of medewerkster die op zwangerschapsverlof gaat.